• "Здравето не е всичко, но без здраве, всичко е нищо!" А. Шофенхауер
  • Всички се усмихват на един и същи език!
    Всички се усмихват на един и същи език!
  • "Никога не си напълно облечен без усмивка" М. Чарнин
  • "Мирът започва с усмивка" Майка Тереза
  • Най-доброто лекарство за човека е човекът! (Индийска поговорка)
    Най-доброто лекарство за човека е човекът! (Индийска поговорка)