Детска стоматология

cariesssss

Детска Стоматология:

Внимание, Родители!!!

Първият дентален преглед на Вашето дете е от огромно значение за здравето му. Той трябва да бъде извършен в ранна детска възраст между 2 и 3 години. Целта е детето да свикне с обстановката и доктора, за да разбере, че няма от какво да се страхува. Редовните профилактични посещения при стоматолог възпитават у детето полезни хигиенни навици, които остават за цял живот.  Изградената връзка между доктор и дете улеснява бъдещите манипулации. В първите стоматологични прегледи на детето, стомагологът ще обсъди с родителите добри практики за орална профилактика и устна хигиена на детето, както и опциите за лечение на детските зъби.

 

 

detski zubi

Всеки зъб е важен!

Временните зъби трябва да се лекуват от рано. Те са важен фактор за оформянето на захапката на детето. Лечението им е от изключителна важност за постоянните зъби, които се намират в непосредствена близост, под или встрани от млечния зъб. Евентуална инфекция може лесно да засегне постоянния зъб и да увреди зародиша, преди да е изникнал.


 

  

  
  

  
  
  

  

 

Силанти

 

Поставянето на силанти или силанизирането на детски постоянни зъби е профилактична процедура, която е важна за бъдещето здраве на зъбите на вашите деца. Чрез силанизирането се цели превенция от зъбен кариес на постоянните детски зъби. Силантите са течен фотополимеризиращ материал, който най-често е обогатен с флуоридни йони (F-), които се излъчват продължително време в устната кухина на детето след поставянето им. Те запечатват зъбните вдлъбнатини и  предотвратяват образуването на зъбен кариес.  Обикновено се силанизират постоянните детски молари (кътници) – 6-ти и 7-ми зъби, което е добре да се случи в първите няколко години след пробиването им. Именно тогава емайлът на новопробилия зъб е най-уязвим към зъбен кариес. Процедурата не е травмираща или неприятна за детето, понеже не изисква изпиляване от зъбния емайл. Зъболекарят нанася силанта в най-вдлъбнатите зони на зъба, в т.нар. зъбни фисури и ямки, така те биват “запечатани”. Важно условие е тези фисури да са здрави, без кариес и, да са добре почистени с полирни средства от стоматолога. След адекватно подсушаване стоматологът нанася според своя адхезивен протокол нужните материали за силанизирането, след това се проверява оклузията(захапката) на детето. По преценка на доктора силанизиране може да се направи и на постоянните предкътници/премолари – 4-ти и 5-ти зъб. Важно е родителите да знаят, че в следващите 3-6 месеца е необходимо проследяване трайността на силантите и при необходимост да се повтори процедурата.

поставяне на силантизъб с и без силанти