Избелване на зъби

Какво представлява избелването на зъби?

Избелването на зъбите представлява химичен процес, при който вследствие на прилагане на съответния избелващ агент, пигментните молекули от зъбните структури абсорбират по-слабо светлината и по този начин зъбите изглеждат по-светли.

Избелващи активни агенти са например водороден пероксид- H2O2 от 5% до 35%;карбамиден пероксид- 10%-22%, който се разгражда до карбамид, амоняк, 3,5% водороден пероксид и урея в присъствие на вода;натриев перборат- при смесване с вода се разпада до водороден пероксид и насцентен кислород.

Кои хора са подходящи за избелване?

С напредване а възрастта настъпват естествени, физиологични промени вследствие на общата дехидратация на организма, която засяга и зъбите и се изразява с тяхното пожълтяване.

Друг случай, в който е индицирано избелване на зъбите, е настъпването на  промени от храни и напитки-дължат се на инкорпориране на хроматогенни компоненти в пеликулата на зъба.

Избелването на зъбите е показано и в случаи на зъбна травма и изменения в зъбната пулпата, като хиперемия- води до червеникаво кафяво до сиво оцветяване при некроза, както и след кореново лечение при формалин-резорцинови канални заплънки.

От друга страна в следните случаи избелването може да бъде временно или  задължително е противопоказано.

Наличието на кариеси, както и на зъби с периапикални изменения (грануломи) налага тези зъби да бъдат предварително подготвени за избелване (санирани). Необходимо е кариозните лезии да бъдат почистени  и обтурирани с временен материал, а дефинитивният възстановителен материал може да бъде избран и приложен след избелването, когато ще може да бъде правилно съобразен с цвета на зъбите. Дефектни обтурации (пломби) от композит, както и обтурации от дентална амалгама трябва да бъдат предварително отстранени и тези зъби да бъдат дефинитивно възстановени отново след избелването.  Наличието на зъби с по-напреднали възпалителни процеси- пулпити, периодонтити- също налага тяхното лечение преди избелването и наличието им може да бъде временна контраиндикация за избелване.

По време на бременност избелването също е противопоказано поради ред причини. По принцип всякакви дентални манипулации, изключващи спешност като зъбна болка, се планират така, че да бъдат извършени по време на втория триместър от бременността. Точно в този период обаче се повишават нивата на половите хормони- естрадиол, естриол и прогестерон. Това води до повишена тежест  на гингивалното възпаление през втория и третия триместър от бременността, като възпалителният процес не е свързан с нивото на плаката. Симптомите се развиват при ниски нива на плаката: венците придобиват яркочервен цвят, подути са, появява се кървене при четкане. Тези промените са безболезнени, но се явяват временна контраиндикация за избелване. Рефлуксът на стомашни киселини е друго противопоказание за избелване по време на бременност, тъй като стомашният сок атакува директно емайловата повърхност на зъбите с високата си киселинност. Друго противопоказание за избелване по време на бременност би могъл да бъде самият състав на избелващите средства.

Наличието на пукнатини по зъбите също представлява сериозна контраиндикация за избелване. Тези пукнатини могат да бъдат незабележими, когато засягат само емайла, но наличчието им е предпоставка за просмукване на избелващия агент в дълбочина до дентиновите канали, където избелващите съставки действат агресивно и водят до повишена свръхчувствителност и дразнене на пулпата.

Гингивалните рецесии (отдръпване на венеца от шийката на зъба и оголване на кореновите повърхности) също представляват контраиндикация за избелване поради липсата на емайл по оголените коренови повърхности. В тези зони избелващият агент ще атакува директно кореновия цимент или дентин и би довел до нежелани странични реакции, описани по-надолу.

Избелването на зъбите е противопоказано и при зъбна свръхчувствителност, тъй като може да обостри състоянието.

Избелването няма да има ефект при случаите на зъбно оцветяване от прием на медикаменти. Приемът от бременната след 4 е.мес. и от детето до 7-год. възраст на антибиотици от групата на тетрациклините води до т.нар. тетрациклиново оцветяване на зъбите, което варира от светложълто до тъмносиньо, сиво оцветяване. То може да засегне млечното и/или постоянносто съзъбие. Тези оцветявания са вътрешни, тъй като представляват инкорпориране на тетрациклинови отлагания в зъбната структура. Поради това външното избелване с избелващ гел няма да има ефект в този случай. Продължителният и прекомерен прием на флуор по време на зъбното развитие (до 8-годишна възраст) води до смущение в образуването на зъбните структури и правилната им минерализация- зъбна флуороза. Тя се изразява с оцветяване на зъбите от тебеширено бяло до тъмнокафяво, черно оцветяване. В този случай външното избелване също няма да има ефект.

Как се извършва процедурата?

Предварително се регистрира изходният цвят на зъбите на пациента с фотоснимка и/или с помощта на специална зъбна разцветка. Обсъждат се с с пациента неговите очаквания и възможностите на избелването. Предварително зъбите, които ще се избелват (обикновено това са резците и предкътниците, които се виждат при широка усмивка) се почистват от плака и полират. Нанася се т.нар. гингивална бариера- гел, чиято функция е да предпази венците при по-нататъшното нанасяне на избелващия гел върху зъбите. След аплициране на избелващия гел той престоява 15-20мин., като през това време процесът може допълнително да се катализира от светлинен източник- стоматологична лампа. На пациента се поставят специални защитни очила. След приключване на избелването избелващият агент се отмива от зъбите.

Защо трябва да се направят 2-3 сеанса? Един сеанс не е ли достатъчен?

След първата процедура кабинетно избелване според предпочитанията на пациента избелването може да се повтори още на следващия ден до постигане на желания цвят на зъбите.

Какво представлява домашното избелване?

Предварително се взимат отпечатъци от зъбите на пациента, по които зъботехникът изработва шини, в които пациентът сам поставя съответния избелващ агент, следвайки инструкциите на фирмата производител. При този вид избелване е необходимо пациентът сам да спазва стриктна и отлична орална хигиена, както и стриктно да спазва инструкциите по време и след избелването. Тъй като концентрацията на избелващото вещество в геловете за домашна употреба е по-ниска поради повишения риск за предозиране в домашни условия, ефектът от домашното избелване е по-кратък и по-малък в сравнение с ефекта от кабинетно избелване.

Какви странични реакции могат да се очакват след избелване?

Една от най-честите нежелани реакции след избелване е повишена зъбна чувствителност. Нейното присъствие и продължителност зависят от концентрацията на избелващия агент и продължителността на процеса.

Възвръщането на изходния цвят на зъбите също е нежелана реакция. Стабилността на цвета на зъбите след избелване силно зависи от стриктното спазване на инструкциите по време и след избелване, описани по-надолу.

Избелващите агенти могат да окажат въздействие върху обтуровъчните материали, като намалят адхезивната връзка при композити. При обтурации (пломби) от дентална амалгама по време на избелването настъпват микроструктурни промени по повърхността на денталната амалгама и отделяне на живак. Поради това е необходимо преди избелването пломбите от дентала амалгама, както и дефектните пломби от композит да бъда премахнати, а окончателната им подмяна да се извърши 2-3 седмици след избелването, тъй като тогава ще може да бъде избран подходящия цвят за възстановяванията.

Неприятна странична реакция от избелването може да бъде и появата на гингивални рецесии при тънък, нежен гингивален биотип.

При провеждане на избелване, несъобразявайки гореописаните контраиндикации, избелващите съставки могат да доведат до възпалителни промени в зъбната пулпа, както и външна коренова резорбция.

Какво да правим и да не правим след избелване?

Инструкции за поведение

Седем дни след избелването е необходимо да не консумирате цветни храни и напитки- например шоколад, червени плодове- боровинки, ягоди и др., червено цвекло. Препоръчително е да ограничите или да пиете кафето/чая/фреша си със сламка, както и да избягвате пиенето на червено вино, кола и други оцветени, газирани, кисели, прекалено горещи или студени напитки. През първите 24-48 часа зъбите могат да изглеждат по-матови, тъй като са дехидратирани от самата процедура. Преди и/или след избелването ще Ви бъде препоръчано да  апликацирате в домашни условия специален гел-мус с цел намаляване на зъбната свръхчувствителност след избелване. Важно е да знаете, че цветът на зъбите се стабилизира окончателно след 14 дни. Тогава е необходимо да посетите денталния си лекар, извършил избелването, за да бъде регистриран окончателният цвят и да бъде сравнен с изходния, регистриран предварително със специална зъбна разцветка. По този начин се установява необходимостта или предпочитанията на пациента за повтаряне на процедурата. Важно е да знаете, че цветът на вече съществуващи изкуствени коронки и мостове няма да се промени след избелването, затова е важно предварителното изготвяне на план за смяна на тези конструкции след избелването, когато ще може да се избере правилния цвят за тях.

Автор: Д-р Сияна Граданска