Ценоразпис

Актуален ценоразпис на стоматологична практика Д-р Петя Бодичева гр. Варна – 21/06/2021

Работим с НЗОК

Всички здравноосигурени лица над 18г. имат право на трета дентална дейност по здравна каса – пломба или вадене на зъб!

Профилактика и лечение

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне план на лечение 15 лв.
Преглед,снемане на обстоен пародонтален статус и попълване на пародонтална карта 25 лв.
Тест за причинител на пародонтит/периимплантит – РЕТ тест (извършва се от MIP Pharma GmbH75 лв.
Първично почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране 80 лв.
Поддържащо(контролно) почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране на 3-4 месеца 45 лв.
Полиране с AirFlow 40 лв.
Обработка на пародонтален  джоб(Root Planning; Закрит  кюретаж) с включена упойка 20лв./зъб
Пародонтално шиниране с фибровлакна (в зависимост от броя на зъбите) 190-250лв
Клинично избелване на зъби (2-3 сеанса) 260-390лв.
Избелване на девитализиран зъб 90лв.

Терапия

Пломба (обтурация) по Здравна Каса без потребителска такса. 4лв.
Пломба (обтурация) с нанохибриден фотополимер по Здравна каса (доплащане) 40 лв.
Пломба (обтурация) с нанохибриден фотополимер 75 лв.
Пломба (обтурация) с нанохибриден фотополимер с фибровлакна „everX GC“ 90 лв.
Пломба (обтурация) с глас-йономерен цимент 55 лв.
Поставяне на медикаментозна вложка 20 лв.
Поставяне на локална анестезия (упойка) 10 лв.
Кореново(ендодонтско) лечение на зъб с 1 канал 75 лв.
Кореново(ендодонтско) лечение на зъб с 2 канала 105 лв.
Кореново(ендодонтско) лечение на зъб с 3 канала 145 лв.
Ендодонтско лечение на гангрена/периодонтит на зъб с 1 канал (до 5 посещения) 130 лв.
Ендодонтско лечение на гангрена/периодонтит на зъб с 2 канала (до 5 посещения) 160 лв.
Ендодонтско лечение на гангрена/периодонтит на зъб с 3 канала (до 5 посещения) 200 – 220лв.
Релечение на зъб с 1 канал 130 лв.
Релечение на зъб с 2 канала 160 лв.
Релечение на зъб с 3 канала 200 -220лв.
Машинна обработка на коренови канали 40 лв.
Запълване на канал/и с калциева паста 30 лв.
Промивка на канал/и 20 лв.
Поставяне на девитализиращо лекарство 30 лв.
Биологично лечение с калциев препарат 40 лв.
Поставяне на логанов щифт 35 лв.
Циментиране на фиброщифт 110 лв.
Измерване на виталитет на зъб (ЕОД) 15 лв.
Циментиране на фиброщифт + фотокомпозитно изграждане 115 лв.

Хирургия

Поставяне на локална анестезия (упойка) 10 лв.
Екстрация(изваждане) на еднокоренов зъб 50 лв.
Екстрация(изваждане) на многокоренов зъб 70 лв.
Екстрация(изваждане) на дълбоко разрушен зъб(корен) 70 лв.
Интраорална инцизия(при абсцес) 30 лв.
Поставяне на дренаж(при абсцес) 15 лв.
Поставяне и сваляне на конци 20 лв.
Ревизия, дренаж, промивка на рана 20 лв.
Екстрация(изваждане) на неусложнен мъдрец 80 лв.
Циркумцизия 30 лв.
Екстрация(изваждане) на ретиниран/полуретиниран мъдрец 280 лв.
Екстракция на комплициран зъб(от хирург)  140 лв.
Екстракция на комплициран дълбоко разрушен зъб без ламбо 140 лв.
Екстракция на дълбоко разрушен зъб с ламбо 260280 лв.
Апикална Остеотомия(от хирург) 260-300 лв.
* Възможно е лечение или вадене на зъб с пълна упойка (седация), извършена от анестезиолог.

Протетика

Поставяне на локална анестезия (упойка) 10 лв.
Изработка на метало-керамична корона 220 лв.
Изработка на временна пластмасова корона 30 лв.
Изработка на Бленд коронка 180 лв.
Циркониева коронка 430 лв.
Адхезивен мост (3 членен) 520 лв.
Изработка на пинлей(метален лят щифт) 100 лв.
Изработка на композитен инлей(вставка) 140 лв.
Изработка на метална корона 130 лв.
Циментиране на корона/мост (на зъб) 20 лв.
Сваляне на корона/мост 25 – 35лв.
Частична плакова протеза 240 лв.
Тотална плакова протеза 240 лв.
Протеза от мека еластична пластмаса 550 лв.
Местопазител (тип кошута) – акрилна пластмаса 90 лв.
Местопазител (тип кошута) – еластична пластмаса 190 лв.
Шина за бруксизъм 110 лв.
Шини за домашно избелване на зъби (2бр.) 110 лв.
Композитна фасета 180 лв.

Детска стоматология

Поставяне на локална анестезия (упойка) 10 лв.
Обтурация(пломба) на временен  зъб с глас-йономер 55 лв.
Обтурация (пломба)на постоянен  детски зъб с фотополимер 75 лв.
Лечение на пулпит/периодонтит на временен   зъб 50 лв.
Екстракция(вадене) на временен зъб с контактен анестетик(спрей) 20 лв.
Екстракция(вадене) на временен зъб с локална анестезия(упойка) 30 лв.
Силанизиране (на зъб) 20 лв.
Реминерализираща терапия на съзъбието 35 лв.
Професионална орална хигиена,полиране на съзъбието 30 лв.

За редовни пациенти се извършват безплатно:

  • Смяна на временна пломба
  • Сваляне на стари пломби
  • Сваляне на конци след екстракции
  • Смяна на дренажи
  • Контролни прегледи и консултации
  • Изписване на рецепти
  • Междинни манипулации, необходими при кореново лечение
  • Всеки пациент ще бъде прегледан профилактично неограничен брой пъти при необходимост след първия годишен преглед